Styrkan med Marketing Automation i B2B

Öka din konvertering online

 

I detta white paper beskriver vi styrkan med Marketing Automation utifrån flera olika perspektiv och olika målbilder. Kanske är du intresserade av att hitta metoder för att öka konverteringsgraden? Eller så vill du ta reda på hur du kan förse varje unika mottagare i din databas med relevant information och på så vis öka kundnöjdhet och skapa lojalitet? Givetvis är du också intresserad av att skapa effektiva processer som minskar manuell arbetsbörda och risken för mänskliga fel. Allt detta och mer belyser vi i detta white paper. Vi går bland annat in på:

  • Kundprofilering: hur du med enkla medel kan skapa kundprofiler som kommer hjälpa dig kommunicera med relevans
  • Bevaka signaler för konvertering: när är det dags att kontakta någon och med vilken information?
  • Kartlägg kundresan: Automatisera utifrån varje potentiell kunds position
  • 5 faser av tillväxt: Se i vilken fas du befinner dig och vad nästa steg för din organisation bör vara
  • Konkreta tips kring hur du kan arbeta mer effektivt och optimera din Marketing Automation

Trevlig läsning!

Ladda ned detta white paper

Image

Go to top
Kontakt